نمایش یک نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36
Close

آموزش كروكي معماري ۱

300,000 ریال
عنوان فرعی آموزش كروكي معماري ۱
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

آموزش كروكي معماري ۲

350,000 ریال
عنوان فرعی آموزش كروكي معماري ۲
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

اسكيس ۴ گرافيك و تحليل سايت

350,000 ریال
عنوان فرعی اسکیس ۴
گرافيك وتحليل سايت
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

اسكيس ۶ -آموزش پلان و مقطع

480,000 ریال
عنوان فرعی اسکیس۶
پلان و مقطع
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

اسكيس ۷ ؛ نقدي بر آثار دانشجويان

420,000 ریال
عنوان فرعی اسكيس ۷
نقدي بر آثار دانشجويان
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار

اسكيس۱ معماري رنگ؛ تكنيك هاي راندو

380,000 ریال
عنوان فرعی اسکیس ۱
تكنيك هاي راندو
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

اسكيس۲- پرسپكتيو

320,000 ریال
عنوان فرعی اسکیس ۲
تكنيك هاي راندو
مولف دکتر مرتضی داوود
مقدمه
ویراستار
Close

اسكيس۳ – طراحي حجم وفرم

380,000 ریال
عنوان فرعی اسکیس ۳
طراحی حجم و فرم
مولف دکتر مرتضی صدیق – مهندس میثم صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

اسكيس۵ – دياگرام ها

340,000 ریال
عنوان فرعی اسکیس ۵
دياگرام ها
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار
Close

تنظیم شرایط همساز با بوم و اقلیم ایران

220,000 ریال
عنوان فرعی تنظیم شرایط همساز با بوم و اقلیم ایران
مولف دكتر مهدي اختركاوان و دكتر مرتضي صديق
مقدمه
ویراستار
Close

كروكي سفید

220,000 ریال
عنوان فرعی كروكي سفید
مولف دکتر مرتضی صدیق
مقدمه
ویراستار